mapa strony   |
SmodCMS

Polityka Jakości w ZUE GRABINSKI

Więcbork, dnia 4 październik 2010r.

POLITYKA JAKOŚCI

Mając świadomość, iż zadowolenie klietna jest podstawowym warunkiem skutecznego funkcjonowania oraz dalszego rozwoju naszej firmy na rynku, nadrzędnym celem Zakładu Usług Elektrcznych "GRABINSKI" jest poznawanie potrzeb Klienta oraz realizacja usług o ustalonej jakości w uzgodnionym z Klientem terminie.

System zarządzania jakością jest zorientowany na ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług oraz dostosowywanie ich do wymagań naszych Klientów.

Politykę Jakości będziemy realizować poprzez:
 prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi i innymi przepisami;
 ciągłą ocenę potrzeb klientów oraz badanie ich satysfakcji;
 stosowanie nowoczesnych materiałów i technologii oraz dobór takich dostawców, którzy spełniają najwyższe standardy jakościowe;
 stałe kształcenie personelu w celu podwyższenia kwalifikacji;
 podnoszenie świadomosci wśród pracowników znaczenia odpowiedzialności za jakość wykonywanych zadań;
 doskonalenie i nieustanne rozwijanie systemu zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001:2009;
 dbanie o dobry wizerunek firmy oraz jej promowanie.

Deklaruję zapewnienie niezbędnych środków do realizacji powyższej polityki jakości, a także zapewniam, że polityka jakości jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, którzy mają świadomosć, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez nich pracy i pełna identyfikacja z firmą gwarantuje osiagnięcie założonych celów.

Właściciel

Włodzimierz Grabinski

Wersja do druku Generuj PDF